• 16.01.2019

  Vývoz plastov

  Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

  Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

 • 14.02.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 28.02.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 05.03.2019

  Vývoz skla

  patrí sem: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo

  nepatrí sem: silno znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán a keramika, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom

 • 06.03.2019

  Vývoz plastov

  Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

  Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

 • 14.03.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 28.03.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 11.04.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 11.04.2019

  Vývoz plastov

  Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

  Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

 • 25.04.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 07.05.2019

  Vývoz skla

  patrí sem: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo

  nepatrí sem: silno znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán a keramika, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom

 • 09.05.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 23.05.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 06.06.2019

  Vývoz komunálneho odpadu

 • 20.06.2019

  Vývoz komunálneho odpadu